پروژه دیباجی

پروژه دماوند

 
 

راه رشد

نمای کلی پروژه ها

این سازه فلزی به عنوان جایگزین سازه های فلزی یا بتونی موجود یا هر نوع حائل دیگری است که در ساختمان سازی بکار برده می شود. جنس این سازه ورق گالوانیزه ای است که ضخامت آن برحسب نوع کاربری متفاوت بوده و از mm 0/7 تا mm 2/5 متغیر می باشد.

جزئیات پروژه

این سازه فلزی به عنوان جایگزین سازه های فلزی یا بتونی موجود یا هر نوع حائل دیگری است که در ساختمان سازی بکار برده می شود. جنس این سازه ورق گالوانیزه ای است که ضخامت آن برحسب نوع کاربری متفاوت بوده و از mm 0/7 تا mm 2/5 متغیر می باشد. در تمامی کار بردها ( اعم از اسکلت کلی ساختمان، سازه ترکیبی، پارتیشن بندی، سقف کاذب و …) مجموعه ای از این نوع پروفیل، نقش سازه فلزی را برعهده خواهد داشت، که بر اساس نقشه های تهیه شده و با استفاده از پیچ، مونتاژ اولیه آنها در محل کارخانه صورت می گیرد. تمامی مراحل طراحی، تحلیل پایداری و تولید این نوع پروفیل با استفاده از نرم افزار و ماشین خودکار انجام شده و عامل انسانی در تولید آن نقش مستقیم ندارد. از نظر معماری، هیچ گونه محدودیتی برای اجرای این سازه در شکل ها و جهات گوناگون وجود ندارد

پروژه اول :

مجتمع آموزشی حضرت معصومه/ واقع در تهران – سعادت آباد/ زمان صرف شده برای اجرا: 4 روز / متراژ : 72 متر/ موضوع: احداث اضافه طبقه با کاربری نمازخانه /کارفرما : شرکت طراحی و معماری پانیذ – جناب آقای دکتر واجد سمیعی

پروژه دوم :

ویلا سازی (دماوند) / واقع در گیلاوند – محمودیه / زمان صرف شده برای اجرا: 4 روز / متراژ : 72 متر / موضوع : احداث سازه ویلا / کارفرما: جناب آقای دکتر حسینی

پروژه سوم :

مجتمع آموزشی راه رشد / واقع در تهران – سعادت آباد / زمان صرف شده بریا اجرا : 12 روز / متراژ : 120 متر / موضوع : احداث اضافه طبقه با کاربری ایجاد محیط آموزشی و کلاس درسی /کارفرما: مجتمع آموزشی راه رشد

پروژه چهارم :

بازسازی رستوران / واقع در بندر عباس / زمان صرف شده برای اجرا : 1 روز / موضوع : بازسازی درب ورودی / کارفرما : جناب آقای آبنوز

پروژه پنجم :

بازسازی ویلای شخصی / واقع در رودهن ، روستای کریتون / زمان صرف شده بریا اجرا : 11 ماه / متراژ : 1300 متر / موضوع : بازسازی کامل کل بنا /کارفرما : جناب آقای پیروی
 

پروژه رودهن

 
 

پروژه نمازخانه مجتمع اموزشى حضرت معصومه

 
 

شركت مهندسى وساختمانى صبا نفت

مدت اجرا٥روز متراژ١٧٠ متر كاربرى رستوران دفتر مركزى